NOVOROČENKY    2019
L U X U S N Ý  G R A F I C K Ý   K A R T Ó N      ●      O Z D O B N Ý   V Ý S E K            R E L I É F N A   R A Z B A  
 


 

NOVOROČENKY 2019

Novoročenky sú vyrobené z luxusného grafického kartónu. Dekoračné prvky sú tvorené reliéfnou razbou, ozdobným výsekom  a fóliovou tlačou.  Ceny sú uvedené s DPH a sú vrátane obálky. Zabezpečujeme aj dotlač textov a loga.  Po kliknutí na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad spolu s podrobnejšími informáciami.

 

PF 1537 PF 1544 PF 1529


 

1,15 €

1,39 €

0,75 €
Túto novoročenku nedržíme na sklade, dodacia lehota je cca 10 dní

 

PF 1498 PF 1516 PF 1527


 

 

0,99 €

1,15 €

0,75 €

 

PF 1519 PF 1543 PF 1531


 


 

1,15 €

1,15 €

1,15 €

 

PF 1533 PF 1523 PF 1541


 


 
1,15 € 0,99 € 0,75 €

 

 PF 1532 PF 1500 PF 1530


 
1,15 € 1,15 € 0,75 €

 

PF 1506 PF 1521 PF 1520


 


 
1,15 € 0,75 € 1,15 €

 

PF 1508

PF 1524

PF 1510 

0,75 €

0,75 €

0,75 €

 

PF 1505

PF 1535 PF 1483
VYPREDANÉ


 


 

0,75 € 1,15 € 0,75 €

 

PF 1539

PF 1542

PF 1528 


 

0,75 €

0,75 €

0,75 €

 

PF 1536 PF 1538 PF 1463


 
0,75 € 1,15 € 0,75 €

 

PF 1534 PF 1517  


  


 
0,75 €
 
1,39 €
 
 

NOVOROČENKY 2019 vyrobené vo formáte DL ako jednoduchá karta a štvorec 12 x 12 cm ako otváracia karta , vytlačené sú na kreatívnych papieroch s gramážou 260-300 g/m2.

 
PF 1801 PF 1802 PF 1803


 


 
0,75 0,75 € 0,99 €


 
PF 1804 PF 1805 PF 1806


 


 
0,99 € 0,75 € 0,75 €


 
PF 1807 PF 1808 PF 1809


 


 
0,75 € 0,75 € 0,99 €


 
PF 1810 PF 1811 PF 1812


 
0,99 € 0,99 € 0,99 €


 
PF 1813   PF 1814


 


 
0,75 €   0,75 €